Vymáhanie pohľadávok/dlhov

Ponúkame komplexné služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok,
a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti: