Rodinné právo

Ponúkame komplexné služby v oblasti rodinného práva a občianskeho práva,
a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti:.