Služby pre občanov žijúcich v zahraničí

Ponúkame právnu pomoc a zastupovanie občanov SR, ktorí sa nachádzajú v zahraničí. Komunikujeme osobne ako aj prostredníctvom internetu (skype, e-mail, telefón, fax) alebo poštou, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti: