Odmena

Odmena za naše služby sa určuje v zmysle vyhlášky MS SR, a to buď hodinovou sadzbou, paušálnou sumou, alebo sadzbou za úkon.
Zároveň ponúkame unikátny spôsob nadviazania dlhodobých vzťahov a to prostredníctvom predplateného času.