Autorské právo a právo duševného vlastníctva

Ponúkame komplexné služby v oblasti autorského práva a priemyselných práv,
a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti: