Komplexné služby pre podnikateľov

Poskytujeme služby elektronickej komunikácie s obchodným registrom, daňovým úradom, súdmi, správou katastra. Máme zriadený prístup do elektronického súdneho spisu. Ponúkame možnosť zriadenia virtuálneho sídla pre obchodné spoločnosti.

Ponúkame komplexné služby v obchodnom práve, a to nie len jednorázovo ale aj formou dlhodobej spolupráce.