Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexné právne služby v pozemkovom práve, a to nie len jednorázovo
ale aj formou dlhodobej spolupráce. Ide najmä o tieto oblasti: